REFORMA I REHABILITACIO DE L'ANTIGA FABRICA DE CAN MINGUELL(1850)

Pascual Madoz,13
Mataro 08301 (barcelona)

Seleccionat FAD Interiorisme 2011

Seleccionats

Autoria:

Toni Gironès Saderra

Arquitectura tècnica:

Albert Brufau

Enginyeria:

Xavier Saura (càlcul estructures)

Empresa promotora / propietat:

PUMSA(Promocions urbanístiques Mataró S.A)

Empresa contractista:

Natur System

Fotografia:

Adrià Goula

Premiats

Finalistes

Seleccionats