'Balenciaga, el diseño del límite', Museo de Bellas Artes, Bilbao. (Exposició temporal)

Museo Bellas Artes
Bilbao (vizcaya)

Finalista FAD Intervencions Efímeres 2011

Finalistes

Valoració del jurat:

"Diverses estratègies de límit protegeixen i apropen simultàniament les
peces exposades al visitant. El treball amb la llum acosta els vestits al
present i en realça els valors atemporals: cromàtics, tàctils, de pes,
brillantor"

Autoria:

Toño Foraster Mariscal, Victoria Garriga Ariño

Empresa promotora / propietat:

Museo Bellas Artes Bilbao

Fotografia:

Museo Bellas Artes

Col·laboració:

Blanca Pujals Gilabert-Padreny

Premiats

Finalistes

Seleccionats