ESCOLETA EL MOLINAR

C/ CAPITÁ RAMONELL BOIX- EL MOLINAR
PALMA DE MALLORCA (illes balears)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autoria:

JAVIER GARCÍA-SOLERA VERA

Arquitectura tècnica:

GREGORIO FERRÁ FRAU

Enginyeria:

EVOLUTIVA, ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.L.P.

Empresa promotora / propietat:

EMPRESA MUNICIPAL D'OBRES I PROJECTES URBANS DE PALMA, S.A. (EMOP)

Empresa contractista:

CONSTRUCCIONES GÓMEZ-QUINTERO, S.A.

Fotografia:

JAIME SICILIA

Col·laboració:

PILAR FRUCTUOSO VERA

Premiats

Finalistes

Seleccionats