HABITATGES NO CONVENCIONALS I LOCALS ACTIVITAT @

RAMON TURRÓ
BARCELONA (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autoria:

Jordi Garcés, BERTA ROVIRA

Arquitectura tècnica:

JUAN JOSÉ LARPA-DAMIAN SPOTORNO

Enginyeria:

JG INGENIEROS SA

Empresa promotora / propietat:

PASSATGE DEL SUCRE S.L.

Empresa contractista:

LAPIS NIGER, S.L.

Fotografia:

ADRIÀ GOULA

Col·laboració:

JUAN IGNACIO ESKUBI, JUAN RAMON BLASCO, MERITXELL INARAJA

Premiats

Finalistes

Seleccionats