Adequació de la zona verda de Can Ginestar i voreres perimetrals

Avinguda de la Roureda, carer del Salze, carrer del Roure, carrer del Pi
Viladecans (barcelona)

Seleccionat FAD Ciutat i Paisatge 2011

Seleccionats

Autoria:

Montserrat Periel, Luisa Solsona Gilabert

Arquitectura tècnica:

Olga Méliz/Jordi colom

Empresa promotora / propietat:

MMAMB/Ajuntament de Viladecans

Empresa contractista:

Corsan-Corviam Construcción, S.A.

Fotografia:

Lourdes Jansana

Col·laboració:

Virginia Díaz del Río, Fernanda Escayola, CATERINA MONTSERRAT, Jordi Bardolet, DINA HERMOSO, Gisela Traby

Premiats

Finalistes

Seleccionats