EDIFICI DE 127 HABITATGES PROTEGITS, EQUIPAMENTS, LOCALS I 78 PLACES D'APARCAMENT AL RAVAL DE BARCELONA

C. de la REINA AMÀLIA 31 a 33
BARCELONA (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autoria:

EDUARD BRU I BISTUER, NEUS LACOMBA

Arquitectura tècnica:

AT3 SCL / SALVADOR ARISA

Enginyeria:

PGI ENGINEERING

Empresa promotora / propietat:

PATRONAT MUNICIPAL DE L'HABITATGE DE BARCELONA

Empresa contractista:

DRAGADOS, S.A.

Fotografia:

ADRIÀ GOULA

Col·laboració:

DAVID GARCIA, JOSEP MUÑOZ, MAICA DOMÍNGUEZ, MARTA CABO, MANEL DEL RÍO, ÉLIDA MOSQUERA

Premiats

Finalistes

Seleccionats