Area de lleure al campus Ciutadella de l’UPF

C.- Ramón Turró 1
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Ciutat i Paisatge 2011

Seleccionats

Autoria:

Xavier Osarte i Salvany, Toni Montes Boada, Santi Ibarra Oriol, Lluís Ortega Cerdà, Esther Segura Folch

Arquitectura tècnica:

Xavier Solà Camins

Empresa promotora / propietat:

Universitat Pompeu Fabra

Empresa contractista:

Rubatec, S.A.

Fotografia:

José Hévia

Col·laboració:

Vasileios Ntovros, Xavier Solà Camins, Paviments Mata, Sl, Mecal, Sl

Premiats

Finalistes

Seleccionats