EL PARC DE LES AIGÜES I LA URBANITZACIÓ D'UN NOU BARRI A FIGUERES, LES HORTES DE VILABERTRAN

c/ COSTA BRAVA
FIGUERES (girona)

Premi FAD Ciutat i Paisatge 2011
Premi d'opinió Ciutat i Paisatge 2011

Premiats

Valoració del jurat:

"La rememoració dels cabals d’aigua elevats que estructuren el paisatge
agrícola de l’Empordà configuren visualment i funcionalment aquesta
àrea verda propera al curs d’una antiga riera.
La vegetació vernacla genera multiplicitat de microespais interessants. El
parc entès com a oportunitat de vinculació a les particularitats d’un
territori."

Autoria:

MICHELE ORLIAC, MIQUEL BATLLE

Enginyeria:

ENIGEST

Empresa promotora / propietat:

INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

Empresa contractista:

UTE XAVIER ALSINA

Fotografia:

LOURDES JANSANA

Col·laboració:

Boma, JUANJO MARTINEZ

Premiats

Finalistes

Seleccionats