Construcció de 75 habitatges a la Plaça Europa, parcel·la 5

Carrer Herrero, 24 / Plaça Europa, 118
L'Hospitalet de Llobregat (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autoria:

José Miguel Roldán Andrade, Mercè Berengué i Iglesias

Arquitectura tècnica:

Joan Rovira i Duran

Enginyeria:

Disseny i Sostenibilitat SL

Empresa promotora / propietat:

Institut Català del Sòl

Empresa contractista:

CRC Obras y Servicios SL

Fotografia:

Jordi Surroca

Premiats

Finalistes

Seleccionats