CA'N JOAN JAUME I N'APOL.LÒNIA

Santa Catalina Tomàs, 36
Montuïri (illes balears)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autoria:

Jaume Mayol Amengual, Irene Pérez Piferrer, Raimon Farré Moretó

Arquitectura tècnica:

Guillem Mas i Tomeu Bauçà

Empresa promotora / propietat:

Joan Jaume Roca i Apol.lònia Rigo

Empresa contractista:

LT Grimalt

Fotografia:

TEd'A arquitectes

Premiats

Finalistes

Seleccionats