REFORMA I AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA SANT GREGORI

Carles Ribes 11-15
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2011

Seleccionats

Autoria:

Jaime Coll Lopez, Judith Leclerc

Arquitectura tècnica:

Jordi Carbonell

Enginyeria:

José Luís Hernández-AJ Ingenieros

Empresa promotora / propietat:

Fundació Sant Gregori

Empresa contractista:

Acme

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

DAVID GARCIA, FRANÇOIS GUISAN, TEODORO GONZALEZ, TERESA GALI

Premiats

Finalistes

Seleccionats