Made in Mallorca 2020

Plaça de la Porta de Santa Catalina, 10
Palma (Espanya)

Seleccionat FAD Intervencions Efímeres 2022

Seleccionats

Autoria:

Jaume Mayol Amengual, Irene Pérez Piferrer

Empresa promotora / propietat:

IDI - Institut d'Innovació empresarial de les Illes Balears

Fotografia:

Luis Díaz Díaz

Col·laboració:

Philip Lutken, Albert Cabrer, Toni Ramis

Premiats

Agrilogística | Premis FAD 2022 | Intervencions Efímeres

Agrilogística

(Premi d'opinió)

Finalistes

Seleccionats