Centre social El Roser

Josep Caixés 1
Reus (Espanya)

Finalista FAD Arquitectura 2022

Finalistes

Valoració del jurat:

Rehabilitació intel·ligent d’una antiga presó a través d’un clar sistema espacial, constructiu i climàtic. D’una banda, obre els murs de l’antiga presó per anar posant en contacte espais desconnectats. De l’altra, duu a terme aquestes operacions amb els mitjans justos i necessaris, tractant les preexistències com a material de treball. Finalment, entén l’herència climàtica d’aquestes estructures per potenciar-ne la capacitat d’inèrcia tèrmica. I tot això atenent a la sensualitat de l’atmosfera del lloc i a la comprensió del que es té entre les mans. El jurat valora la precisió, la lògica i la sensibilitat de la intervenció, que potencia un nou ús urbà per a la ciutat de Reus.

Autoria:

Josep Ferrando Bramona, David Recio Muniesa, Xavier Gallego Seuba

Arquitectura tècnica:

Aleix Sanz Capdevila + Iñaki Cacho Cervelló

Enginyeria:

Estructura: Calmat | Sostenibilitat: Aiguasol | Envolupants: XMADE | Instal.lacions: Josep Ma Delmuns

Empresa promotora / propietat:

Ajuntament de Reus

Empresa contractista:

Vesta Rehabilitacions, SL

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Arnau Sumalla, Àlex Font, Ilaria Caprioli, Albert Chabarria

Premiats

Finalistes

Seleccionats