Escola Arimunani

Calle Farigola, Camí de Son Sales, Es Garrovers
Marratxí (Espanya)

Seleccionat FAD Arquitectura 2022

Seleccionats

Autoria:

Francisco Cifuentes Utrero, Sebastià Martorell Mateo, Tomeu Riutord Sbert, David Tapias Monné

Arquitectura tècnica:

Óscar Menéndez Vinent

Enginyeria:

M103 (estructuras) Alfons Romero Estudi d'Arquitectura (estructuras) Societat Orgànica (consultor climático)

Empresa promotora / propietat:

Arimunani S.L.

Empresa contractista:

Blanc i Blanc (Obra civil), Egoin (Estructura), 4 Fils + Imeca (Instalaciones)

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Ernest Bordoy Andreu, Laura De Las Heras, Andreu Cabrer Company, Toni Gual de Torrella

Premiats

Finalistes

Seleccionats