Video

79 Habitatges amb Protecció al Saló Central de Sant Boi de Llobregat

Carrer Baldiri Net i Figueres 5/7
Sant Boi de Llobregat (barcelona)

Premi FAD Arquitectura 2020
Premi d'opinió Arquitectura 2020

Premiats Vídeo projecte premiat

Valoració del jurat:

“Context. On la ciutat perd el seu nom, al límit del polígon i del barri encara sense identitat, molt a prop i molt lluny del parc agrari, al pati del darrere de la metròpoli, al costat de les grans infraestructures de servei. Demà, un tros més de la ciutat.
Història. Concurs públic per a la construcció d’HPO, guanyat el 2009 per un jove equip d’arquitectes en necessària simbiosi amb arquitectes la veterania dels quals era (i és) un grau. Onze anys i una crisi immobiliària i financera després, missió complerta.
Presenciem una acurada exploració tipològica del bloc aïllat d’habitatge, que incorpora patis i perforacions del volum per generar espai comunitari com a lloc de transició entre la gran escala d’una situació exterior encara en construcció i l’escala domèstica, humana i acollidora, dels habitatges. Textures, materialitat, recorreguts i oportunitats per a la trobada i la interacció com a aportacions generoses que superen els límits normatius i programàtics.
En aquesta obra el jurat destaca la investigació, a través del projecte arquitectònic, sobre les maneres de transitar i habitar els espais comuns als edificis d’habitatges col·lectius, així com la seva ambició de construir una comunitat, i no només un edifici. Mitjançant la seva acurada arquitectura de passarel·les, nuclis de comunicació creuats, finestrals sobre grans patis i terrasses intermèdies, multiplica les trobades visuals i físiques entre les persones que resideixen en els diferents habitatges i també amb l’espai públic exterior. L’estratègia de transició a l’escala de ciutat, amb grans buits a les façanes —d’una volumetria rotunda i distintiva—, manté aquesta comunitat oberta i connectada amb les places adjacents.
Arquitectura amb un esperit propositiu, atenta i còmplice amb el context, origina espais pensats per a la vida en comú, en estreta sintonia amb el paisatge físic i humà en què s’insereix i als quals serveix, generosa en la creació d’atmosferes sensorialment plenes. Es tracta d’una intervenció d’habitatge públic que esprem les potencialitats del lloc més enllà dels límits convencionalment establerts en aquest tipus de projectes, generant aportacions i esmenes rellevants a les maneres de viure i ocupar els espais alineades amb els canvis de paradigma contemporanis.”

Autoria:

Juan Herreros Guerra, Jens Richter, Mariona Benedito Ribelles, Martí Sanz Ausàs

Arquitectura tècnica:

Eulalia Aran Corbella

Enginyeria:

PGI Engineering

Empresa promotora / propietat:

IMPSOL. Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial

Empresa contractista:

ACSA- SORIGUÉ

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Manuel Arguijo Vila, Abraham Piñate, Carmen Antón, Filippo Sapienza, Xavier Isart, Ignasi Agustí, Clara Vidal, Martha Sosa Días, Verónica Melendez, Paola Simone, Ignasi Navàs, Eulàlia Aran i Corbella

Premiats

Finalistes

Seleccionats