Video

MAD X MAD

Madrid

Premi FAD Intervencions Efímeres 2020

Premiats Vídeo projecte premiat

Valoració del jurat:

“El jurat valora l’estratègia de l’«urbanisme fantasma» dels VdV (Veranos de la Villa 2019) precisament per la seva condició efímera de fer aparèixer (i desaparèixer) la possibilitat que qualsevol solar, per perifèric que sigui o abandonat que estigui, pot esdevenir «un altre lloc» mitjançant una reprogramació que gestiona una coreografia de més de cinquanta intervencions arquitectòniques temporals que van construir, durant tres mesos, un altre paisatge de la ciutat i una altra manera de viure Madrid pels seus ciutadans i les seves ciutadanes.
El jurat destaca la capacitat d’aquesta intervenció efímera de posar-se al servei de l’urbanisme, fet que permet repensar i experimentar activament nous usos en determinats espais urbans, tot contribuint, així, a implementar canvis reals en la percepció de la ciutat i en la seva dinamització.
De la mateixa manera que les intervencions efímeres en el patrimoni arquitectònic en permeten el redescobriment i la valoració ciutadana, aquesta acció d’urbanisme efímer és exemplar en la construcció d’una nova mirada col·lectiva sobre les potencialitats i els valors d’un conjunt d’espais relegats, que poden i han de ser també redescoberts i valorats, especialment en les perifèries metropolitanes, potenciant un policentrisme urbà que convida els seus habitants a descobrir cada estiu una ciutat diversa, viva i màgica.”

Autoria:

Uriel Fogué Herreros, Eva Gil Lopesino, Carlos Palacios Rodriguez

Empresa promotora / propietat:

Ayuntamiento de Madrid

Empresa contractista:

Ayuntamiento de Madrid

Fotografia:

Estudio Perplejo (Lukasz Michalak)

Col·laboració:

Lucía Fernández Ramos, Ana López Sánchez-Vegazo, Raquel García, Marta Vaquero, Maral Kekejian, María Ordás, Pedro Portellano, Maxi Gilbert, Susana Jiménez, Javier Benedicto, Estudio Perplejo (Lukasz Michalack), Cristina Daura, David Palomino, José María Durán, Miguel Ezequiel Tomás, Adei Eder Palacios

Premiats

Finalistes

Seleccionats