Video

APROP Ciutat Vella

Nou de Sant Francesc 10
Barcelona (barcelona)

Finalista FAD Arquitectura 2020

(Menció especial)

Finalistes

Valoració del jurat:

“Context. Al districte de Ciutat Vella de Barcelona, barri Gòtic sud, a quatre passes de la part baixa de la Rambla, immers en un teixit urbà molt compacte. Es tracta d’un lloc vell i complex tot i la persistent inversió pública-arquitectònica: al costat del solar, una escola, un centre d’atenció primària, habitatge amb protecció oficial... el solar en si està destinat a equipament.
Història. L’encàrrec sorgeix de l’interès de l’Ajuntament per resoldre situacions d’emergència d’habitatge tot buscant una execució més ràpida, econòmica i sostenible que les promocions convencionals d’habitatge públic. Es tracta d’una exploració programàtica sobre el concepte d’equipament residencial: allotjaments provisionals de proximitat per reallotjar temporalment les famílies desnonades al barri, radicalment tensionat entre la gentrificació i la marginalitat.
El projecte genera recerca aplicada sobre la prefabricació modular reversible a partir de contenidors marítims reutilitzats, amb criteris de sostenibilitat urbana, ecològica i social. Els pòrtics metàl·lics resolen la planta baixa, diàfana, proporcionant una plataforma en la qual s’apilen els contenidors reconvertits en habitatges. Es tracta d’una bona adaptació a la geometria del solar, cantoner, a les condicions d’orientació i assolellament, vistes i privacitat. Cal destacar l’escala urbana i compositiva ben resolta del projecte, i la singularitat material de la pell, que parla de l’excepcionalitat de la situació. Plantejament d’habitatges unipersonals per a maneres d’habitar no tradicionals.
El jurat destaca aquesta obra com a menció pel seu valor experimental, la seva vocació de servei, el seu afany de recerca i la seva contribució a l’evolució de la disciplina en termes de sostenibilitat social i ambiental.
Arquitectura entesa com a eina capaç de donar respostes ràpides i solvents a les necessitats emergents i urgents de les persones i la societat, es manté, alhora, atenta al context patrimonial i urbà en què s’insereix.
El projecte posa especial interès en uns usuaris que s’allunyen de la família tradicional, i permet abandonar la condició tipològica per proposar domesticitats més reduïdes els usos de les quals es complementen en el mateix centre de la ciutat.”

Autoria:

David Juárez Latimer-Knowles, Jon Begiristain Mitxelena, Yaiza Terré Alonso

Arquitectura tècnica:

Óscar Vilafranca Ortiz (Vilo Projects)

Enginyeria:

Oriol Ruiz (Ordeic)

Empresa promotora / propietat:

Ajuntament de Barcelona

Empresa contractista:

UTE Constècnia i Eurocatalana

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Societat Orgànica Sccl, Oihana Garcia, Paula Kobeaga, Ibai Lamarca , Pere Estevez

Premiats

Finalistes

Seleccionats