CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA VIA SEPULCRAL ROMANA DE LA PLAÇA DE LA VILA DE MADRID

Plaça de la Vila de Madrid
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Intervencions Efímeres 2010

Seleccionats

Autoria:

Adelina Casanova Pujol, Sergi Ventosa Hernández

Empresa promotora / propietat:

Museu d'hHstòria de Barcelona

Empresa contractista:

Produccions Calidoscopi s.a.

Fotografia:

Julio Ungidos Gómez

Col·laboració:

William Barcia

Premiats

Finalistes

Seleccionats