LITERATURES DE L'EXILI. RETORN A CATALUNYA

PALAU MOJA
BARCELONA (barcelona)

Seleccionat FAD Intervencions Efímeres 2010

Seleccionats

Autoria:

Jorge Mestre, Ivan Bercedo

Empresa promotora / propietat:

Institució Lletres Catalanes, CCCB, Seacex, Institut Ramon Llull

Empresa contractista:

Croquis

Fotografia:

Pep Ribas

Col·laboració:

Amaya Coello, Vittoria Ruoppolo, Marc Valls, Oriol Soler

Premiats

Finalistes

Seleccionats