EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 46 HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL PER A LA GENT GRAN AMB SERVEIS ADJUNTS I 212 PLACES D'APARCAMENT

C/ Sant Leopold, 33 - C/ Sant Ildefons, 8
TERRASSA (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2010

Seleccionats

Autoria:

Joan Dalmases, Frans Masana Castanys, Enrique Anguera

Empresa promotora / propietat:

Societat Municipal d'Habitatge

Empresa contractista:

Dragados S.A.

Fotografia:

Eugeni Pons

Col·laboració:

Manel Fernández, Antonio Blas, Jordi Carbonell, Helena Mercader / Helena Costabella

Premiats

Finalistes

Seleccionats