85 habitatges tutelats per a gent gran i un equipament de barri

Can Travi 30 b
barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2010

Seleccionats

Autoria:

Sergi Serrat Guillen

Arquitectura tècnica:

Carles Bima

Enginyeria:

Lluis Duart

Empresa promotora / propietat:

Patronat Municipal de l'Habitatge

Empresa contractista:

Construcciones San Jose

Fotografia:

Adria Goula/Ferran Nadeu

Col·laboració:

Roberto Gonzalez Peñalver

Premiats

Finalistes

Seleccionats