80 habitatges de protecció oficial a Salou

Sector 5 Emprius-Sud
Salou (tarragona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2010

Seleccionats

Autoria:

Toni Gironès Saderra

Arquitectura tècnica:

Brufau Cusó estudi d'arquitectura SLP

Enginyeria:

ORPA CONTROL, Entidad de control de la calidad de la edificación SA (Estructura) i PGI Engineering SA (Instal·lacions)

Empresa promotora / propietat:

Foment Inmobiliari Assequible S.A.U., Fundació Obra Social "La Caixa"

Empresa contractista:

Tarraco Empresa Constructora SA

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Josep Peraire Selva

Premiats

Finalistes

Seleccionats