BIBLIOTECA DE LA ZONA NORD

Vallcivera 3bis
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2010

Seleccionats

Autoria:

RAFAEL PERERA LEOZ

Arquitectura tècnica:

Sgs Tecnos

Empresa promotora / propietat:

Ajuntament de Barcelona

Empresa contractista:

Urban-A

Fotografia:

Antonio Navarro Wikkmark (Wijkmarphoto)

Col·laboració:

MIREIA MOSSET, JOSE ANTONIO FERRERA, JORDI BRUNÉS, SANTI ARNÓ, Manel Fernández, JOSEP PUBILL, Xavier Aumedes

Premiats

Finalistes

Seleccionats