ENTRE CATEDRALES

Avenida Campo del Sur, barrio del Pópulo
CÁDIZ (cadiz)

Finalista FAD Ciutat i Paisatge 2010
Premi d'opinió Ciutat i Paisatge 2010

Finalistes

Valoració del jurat:

"Entre catedrals, en uns darreres de la ciutat de cadis assetjats pel vent, es construeix una
plaça que aconsegueix, amb una sofisticada naturalitat, un espai públic amb un caràcter
marcadament sagrat. La col·locació de la plaça elevada sobre valuoses ruïnes permet fer
desaparèixer el trànsit rodat entre la nostra mirada i el mar."

Autoria:

Alberto Campo Baeza

Arquitectura tècnica:

Manuel Cebada Orrequia

Enginyeria:

Andrés Rubio Morán, Jorge Conde Conde

Empresa promotora / propietat:

Ayuntamiento de Cádiz

Empresa contractista:

Geocisa

Fotografia:

Javier Callejas

Col·laboració:

Ignacio Aguirre López, Emilio Delgado Martos

Premiats

Finalistes

Seleccionats