Reurbanització del carrer Matas

Carrer Matas entre carrer Castelar fins a la Pl. De la Vila
Tiana (barcelona)

Seleccionat FAD Ciutat i Paisatge 2019

Seleccionats

Autoria:

Roberto Aparicio Trigueros, Roger Jornet Ginestà, Silvia Ollé Cortés

Arquitectura tècnica:

Marta Juanola (AMB), Albert Dalmau (AMB)

Empresa promotora / propietat:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) / Ajuntament de Tiana

Fotografia:

Josep Casanova

Col·laboració:

Pere Santos

Premiats

Finalistes

Seleccionats