Vallirana 47. Reforma d’un edifici de 5 habitatges

Carrer Vallirana 47
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Interiorisme 2019

Seleccionats

Autoria:

Pere Buil Castells, Toni Riba Galí

Arquitectura tècnica:

Gerard Codina Mas

Enginyeria:

Quadrifoli Projectes S.L.

Empresa promotora / propietat:

Pontejos conservación y preservación s.l.u

Empresa contractista:

Metric Integra s.l.

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Juan Ignacio Eskubi Huarte, Alex Etxeberria, Quim Olea, Pol Bosch, Lorenz Kraut, Veronika Halo

Premiats

Finalistes

Seleccionats