Video

Pontejos 9

Calle Marqués Viudo de Pontejos 9
Madrid (madrid)

Premi FAD Interiorisme 2017

Premiats

Valoració del jurat:

“Per integrar tant el pla material com la memòria intangible de la ciutat en un projecte d’arqueologia creativa”.

"PONTEJOS 9 és una obra de rehabilitació integral que treballa tant en l’àmbit material com en la dimensió intangible de la memòria de Madrid. Assumeix com a procés de disseny una mena d’«arqueologia creativa» que reassigna valor a objectes trobats i els fixa al lloc, de manera que construeix un suport nou per a una història material del barri recreada pels autors. Va més enllà de la mera incorporació d’un vell edifici d’habitatges al mercat immobiliari: ofereix una pràctica alternativa que supera l’imaginari de la pragmàtica pressupostària i reivindica el valor de la cultura com a intèrpret d’allò que existeix.”"

Autoria:

Victoria Acebo, Angel Alonso

Arquitectura tècnica:

Elena Elósegui y Javier Fernández

Enginyeria:

Alejandro Bernabéu

Empresa promotora / propietat:

Diego Hidalgo

Empresa contractista:

José Fernandez Molina

Fotografia:

Rafael Trapiello

Col·laboració:

Mariam Nieto, Javier Fernandez

Premiats

Finalistes

Seleccionats