Video

Rehabilitació del Parc de Joan Oliver a Badia del Vallès

Parc Joan Oliver (entre el c. de la Manxa i l’Av. Burgos)
Badia del Vallès (barcelona)

Premi FAD Ciutat i Paisatge 2017

Premiats

Valoració del jurat:

“Per resoldre de manera exemplar un parc que no imposa jerarquies d’ús i per apostar per una intervenció invisible que potencia el cicle ambiental”.

“Es valora que la principal intervenció sobre aquest parc existent és sota terra, és a dir, no es veu, encara que soluciona les inundacions constants que patia l’espai abans de fer-ne la rehabilitació. D’aquesta manera, els arbres es preserven intactes i disposats naturalment sobre la superfície contínua de terra, la qual cosa permet disposar d’un espai multifuncional per als habitants.”

Autoria:

Claudi Aguiló i Aran, Albert Domingo i Ollé, Xavier Vendrell

Enginyeria:

TDI Enginyers (projecte)

Empresa promotora / propietat:

AMB (Àrea metropolitana de Barcelona)/Ajuntament de Badia del Vallès

Empresa contractista:

José Antonio Romero Polo, SAU

Fotografia:

Jordi Surroca

Col·laboració:

Llorenç Ramos, Raül Sebastián, Elena Mostazo, Catalina Montserrat

Premiats

Finalistes

Seleccionats