Apartament Tibbaut

Del Mar 15, soterrani
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Interiorisme 2017

Seleccionats

Autoria:

Raúl Sánchez Molina

Empresa promotora / propietat:

Diana Tibbaut

Empresa contractista:

Safont S.A.

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Oriol Palou, Marc Marés

Premiats

Finalistes

Seleccionats