110 ROOMS. Edifici d'habitatges a Barcelona

Provença 203
Barcelona (barcelona)

Finalista FAD Arquitectura 2017
Premi d'opinió Arquitectura 2017

Finalistes

Valoració del jurat:

"Aquest projecte aporta una sàvia relectura dels edificis d’habitatges entre mitgeres inserits en les illes de cases de l’Eixample de Cerdà de Barcelona, en diverses escales, funcions i materialitats. La generositat espacial amb què es tracta el vestíbul ofereix als seus veïns espais de circulació i d’estada addicionals, il·luminats naturalment pels patis sense cobrir, que tornen a aquest tipus d’immobles de promoció privada una dignitat oblidada en les últimes dècades. Quant a les plantes d’habitatges, el seu programa domèstic es resol amb gran intel·ligència distributiva, i ofereix un conjunt d’habitacions articulades entre si, sense necessitat de passadissos. Aquesta solució tipològica els permet, a més, un millor aprofitament de la superfície útil i una versatilitat futura en els seus usos i redistribucions."

Autoria:

Alfredo Lérida Horta, Anna Puigjaner Barberà, Guillermo López Ibáñez, Maria Charneco Llanos

Arquitectura tècnica:

AllozaSolano (Gaspar Alloza, Vanesa Solano)

Enginyeria:

Font i Armengol SL

Empresa promotora / propietat:

UZARA SL

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Gaspar Alloza Ginés, Vanesa Solano Martin, Font I Armengol - Enginyeria D'instal·lacions, Masala Consultors (miquel àngel Sala), Beatriz Borque

Premiats

Finalistes

Seleccionats