Video

RESTAURACIÓN DE LA SALA DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA Y ESPACIOS CIRCUNDANTES DEL EDIFICIO TRADICIONAL DE CIBELES DEL BANCO DE ESPAÑA. MADRID.

Calle Alcalá 48
Madrid (Madrid)

Finalista FAD Interiorisme 2019

Finalistes

Valoració del jurat:

"La sala que un dia va ser el nucli del primer edifici del Banc d’Espanya —ara amb ús de biblioteca— recupera amb aquesta intervenció el seu esplendor original, augmentant si és possible el seu caràcter referencial dins el laberíntic complex d’edificis per mitjà d’encertades decisions que reforcen la seva lluminositat i transparència. L’equilibri entre el llenguatge i els materials contemporanis i l’arquitectura original és conseqüència de la precisió en la integració de nous elements funcionals, mecànics i espacials que intervencions anteriors havien desvirtuat. El jurat valora la intensa implicació de la seva autora en una actitud que és alhora respectuosa i compromesa: estricta i inflexible en la preservació dels seus valors arquitectònics, i radicalment contemporània pel que fa al llenguatge aplicat a les modificacions necessàries per donar resposta a la seva funcionalitat actual. "

Autors:

Matilde Peralta del Amo

Aparellador:

Santiago Hernán

Enginyer:

Ingenialia y Arauacústica

Promotor / Propietari:

Banco de España

Contractista:

Dragados

Fotògraf:

Luis Asin

Col·laboradors:

Rafael Álvarez Rementería

Finalistes

Seleccionats