Reurbanització del carrer Matas

Carrer Matas entre carrer Castelar fins a la Pl. De la Vila
Tiana (Barcelona)

Seleccionat FAD Ciutat i Paisatge 2019

Seleccionats

Autors:

Roberto Aparicio Trigueros, Roger Jornet Ginestà, Silvia Ollé Cortés

Aparellador:

Marta Juanola (AMB), Albert Dalmau (AMB)

Promotor / Propietari:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) / Ajuntament de Tiana

Fotògraf:

Josep Casanova

Col·laboradors:

Pere Santos

Premiats

Finalistes

Seleccionats