24 habitatges de protecció pública a Platja d'en Bossa, Eivissa

Avinguda Pere Matutes Noguera, 72
Eivissa (Espanya)

Seleccionat FAD Arquitectura 2023

Seleccionats

Autoria:

Adrià Guardiet Llotge, Sandra Torres Molina

Arquitectura tècnica:

Arquitectura técnica Sequoia (amidaments) - José Luís Velilla Lon (Direcció d'Execució)

Enginyeria:

Quadrifoli (projecte) - Javier Colomar (Direcció d'Instal·lacions)

Empresa promotora / propietat:

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Empresa contractista:

UTE Serrano Aznar Obras Públicas, SLU - Construcciones y Desarrollos Tudmir, SL

Fotografia:

Pol Viladoms

Col·laboració:

Pablo González, Sergi Soler, Miquel Àngel Sala, Xavier Gimferrer, Óscar Rodríguez, José Luís Velilla Lon, Àlex Olives, Javier Colomar, Roser Vives

Premiats

Finalistes

Seleccionats