Video

RAW ROOMS Cases de terra 43 habitatges socials a Eivissa

Maria Teresa de León 8-14
Eivissa (Espanya)

Finalista FAD Arquitectura 2023

Finalistes

Valoració del jurat:

"En relació amb la implantació, es destaca el joc de volums i escales del conjunt, que estableix un diàleg amb les edificacions contigües responent a les limitacions de la normativa urbanística. Es valora l’estratègia bioclimàtica que no solament proposa un edifici sense necessitat de climatització, sinó que, a més, explora les possibilitats tipològiques de l’habitatge col·lectiu. També es valora l’estratègia constructiva tant a l’hora de resoldre l’execució, com a la d’incorporar criteris derivats de l’anàlisi del cicle de vida del conjunt. Es valora, així mateix, la qualitat cromàtica dels materials de l’habitatge d’acord amb la introducció de la llum en els espais, i la qualitat de les textures dels materials de fusta, ceràmica i terra dels espais comuns. Finalment, es posa en relleu l’alta qualitat d’aquesta proposta, que ha estat duta a terme dins de l’estricte marc regulador i pressupostari que comporta una promoció d’habitatges socials".

Autoria:

Marta Peris Eugenio, José Toral Fernandez

Arquitectura tècnica:

Jose Luis Velilla Lon

Enginyeria:

L3J Tècnics Associats , Jaume Pastor (Instal·lacions), Bernúz-Fernandez SLP - Manel Fernández i Meri Blanco (Estructura), Aurea Acústica, Sergi Soler i Grisella Iglesias (Acústica), Societat Orgánica, Luca Volpi i Albert Sagrera (Consultoria Ambiental),

Empresa promotora / propietat:

IBAVI Institut Balear de l'Habitatge

Empresa contractista:

UTE EIFAGGE - CYDEMIR

Fotografia:

Jose Hevia

Col·laboració:

Guillem Pascual, Izaskun González, Ana Espinosa, Maria Megias, Cristina Porta, Miguel Bernat

Premiats

Finalistes

Seleccionats