136 habitatges socials a Gavà

Passatge Marta Mata 1-5
Gavà (Espanya)

Finalista FAD Arquitectura 2023
Premi d'opinió Arquitectura 2023

Finalistes

Valoració del jurat:

"Es valora la capacitat de resoldre un programa d’habitatge social molt dens de manera eficient, originant una infraestructura capaç d’admetre diverses maneres d’apropiació dels espais per part de qui els habita. Els tres volums generats mitjançant el mateix mòdul creen patis, zones verdes i espais comuns de qualitat, tant per a ventilació i il·luminació com per a interacció entre el veïnat i gestió d’alguns recursos. La prescripció i l’execució tècnica resol de manera adequada les limitacions pressupostàries, urbanístiques i climatològiques. Es valora la idoneïtat de la serialitat formal i constructiva, que queda complementada pels parcs circumdants".

Autoria:

David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó, Roger Tudó Galí

Arquitectura tècnica:

Carles Bou

Enginyeria:

JFG Consultores (estructura), Societat Orgànica (consultoria ambiental), i2A (acústica), Oriol Vidal Enginyeria (instal·lacions), ADR Enginyeria (telecomunicacions), Bimetrical (BIM)

Empresa promotora / propietat:

IMPSOL

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Néstor Morro, Montse Fornés, Guillem Canudas, Nicolás Ortiz, Maya Torres, Meri Mensa, María Espín, Eva Millán, Jorge Suárez, Anna Burgaya

Premiats

Finalistes

Seleccionats