Biblioteca Gabriel García Márquez

C/ del Treball, 219
Barcelona (Espanya)

Premi FAD Arquitectura 2023
(ex-aequo)

Premiats

Valoració del jurat:

La biblioteca del barri de Sant Martí desplega un seguit d’operacions espacials complexes per crear una gran diversitat d’espais i programes.
El jurat ha decidit atorgar el Premi FAD d’Arquitectura al Reggio School i a la Biblioteca Gabriel García Márquez en la modalitat ex aequo, considerant que totes dues són obres excel·lents, de caràcter complementari, representatives d’una arquitectura contemporània d’ampli espectre. En tots dos projectes es valoren els processos de recerca i participació ciutadana com a part del disseny.
Partint de tipologies clàssiques de la Mediterrània —el porxo, l’àgora o el pati—, tots dos persegueixen esdevenir una mena de condensadors socials, oferint maneres diverses de viure l’arquitectura, responent, de maneres eficients, als reptes de la societat i del temps actual.”

Autoria:

Elena Orte, Guillermo Sevillano

Arquitectura tècnica:

Antonio Yoldi - MasterPlan

Enginyeria:

Miguel Nevado

Empresa promotora / propietat:

BIMSA – Municipalidad de Barcelona

Empresa contractista:

UTE VIAS CRC (civil). COBRA (instalaciones)

Fotografia:

Jesús Granada

Col·laboració:

Marta Romero, Jesús López, Patricia Minguito

Premiats

Finalistes

Seleccionats