Video

Intervenciones en la Chacarita XI BIAU

Barrio de la Chacarita
Asunción (Paraguai)

Premi FAD Internacional 2021
Premi d'opinió Internacional 2021

Premiats

Valoració del jurat:

Davant la situació global de crisi climàtica i social, la proposta premiada reflexiona sobre el significat de l’arquitectura, i ho fa entenent que és en les realitats urbanes on l’autoconstrucció i la falta de plantejaments són endèmics, i és allà on és més necessària.
La XI BIAU, celebrada al degradat barri de la Chacarita, al centre històric d’Asunción, al Paraguai, esdevé una alenada d’aire fresc en el saturadíssim gènere de les biennals d’arquitectura, on l’excés de metallenguatge autoreferencial i autopromocional dels arquitectes mateixos ha deixat de banda la connectivitat de la professió amb la societat.
La proposta transcendeix l’encàrrec d’organització d’una exposició temporal per convertir-se en una oportunitat per millorar l’espai públic a través de l’intercanvi de coneixement que s’estableix entre veïns de la mateixa comunitat i joves arquitectes.
Més enllà del resultat final, que també és remarcable, es premia l’actitud i les intencions dels comissaris del projecte, que estableixen un precedent en l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments dels quals cal aprendre i que cal repetir.

Autoria:

Arturo Franco Diaz, Ana Román, Joseto Cubilla, XI BIAU varios .

Enginyeria:

Varios

Arquitectura tècnica:

Varios

Empresa promotora / propietat:

XI BIAU

Empresa contractista:

Varios

Fotografia:

Varios

Col·laboració:

Staf BIAU

Premiats

Finalistes

Seleccionats