Video

Remodelación de la Plaza de Armas de Ferrol

Plaza de Armas
Ferrol (Espanya)

Premi FAD Ciutat i Paisatge 2021

Premiats Vídeo projecte premiat

Valoració del jurat:

El jurat assenyala que «Una plaça ha de ser prioritàriament un lloc per als ciutadans, i el projecte recupera de manera brillant aquesta vocació pública perduda amb anterioritat. El jurat ha valorat la clara preferència d’aquest projecte discret i serè pel tarannà domèstic de l’espai públic. En definir la plaça únicament com un pla continu, diàfan i obert a la ciutat, el disseny rebutja qualsevol protagonisme i manifesta amb claredat que una plaça és, sobretot, un lloc de trobada de naturalesa hospitalària, acollidora i amable.
Cal assenyalar un seguit d’operacions bàsiques però molt encertades: l’enderrocament de les edificacions preexistents, la integració topogràfica de la nova plaça en la trama urbana amb un paviment de sauló i la renaturalització del seu àmbit amb uns arbres de gran port acuradament buscats que voregen la plaça, actuacions que defineixen el caràcter silenciós i pausat del projecte, però també la sòbria contundència d’una proposta capaç, amb poc, de modificar de manera radical, humanitzant-lo, el conjunt urbà.»

Autoria:

Carlos Alberto Pita Abad

Enginyeria:

INYCIA

Empresa promotora / propietat:

Concello de Ferrol

Empresa contractista:

UTE Armas

Fotografia:

Vari Caramés, José Teijeiro, Carlos Pita

Col·laboració:

José Carlos Iglesias Fernández, Xoán Manuel Pérez Lorenzo

Premiats

Finalistes

Seleccionats