Video

Habitar el agua

Premi FAD Pensament i Crítica 2021
(ex-aequo)

Premiats

Valoració del jurat:

Treball de recerca coral que pretén retre compte de la magnitud de la tasca de l’Institut Nacional de Colonització des d’una mirada contemporània, així com de l’empremta que ha deixat als seus pobles, reconstruint una experiència sustentada en gran part en les obres hidràuliques que van garantir la seva pervivència al llarg de gairebé vuitanta anys, i que el fan mereixedor d’aquest premi ex aequo de Pensament i Crítica.
La pertinent aproximació d’Ana Amado i Andrés Patiño aconsegueix donar l’abast adequat, tant del que va suposar aquesta experiència, com del que n’ha perviscut en el temps. La fotografia esdevé fil conductor dels diferents articles, que aborden qüestions com ara la visió dels reportatges fotogràfics de Kindel o la seva difusió al NO_DO, les polítiques agràries, el reg i el proveïment d’aigua, els poblats i l’obra de José Luis Fernández del Amo, els seus habitatges i edificis públics i religiosos, fins als antecedents italians; però, sobretot, permet apreciar la presència dels seus habitants i la seva continuïtat vital en el temps.
La qualitat gràfica dels documents ve acompanyada de copiosos articles d’enorme interès, així com d’una feina encomiable de catalogació i documentació d’aquestes actuacions, que es tradueix en un llibre d’importància inqüestionable per a l’estudi d’aquesta experiència singular, com també en una referència metodològica per a treballs futurs de posada en valor patrimonial.

Autoria:

Ana Amado Pazos, Andrés Patiño Eirín

Editorial:

Turner, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Premiats

Habitar el agua | Premis FAD 2021 | Pensament i Crítica

Habitar el agua

(ex-aequo)

Finalistes

Seleccionats

Menció del Jurat