Edifici d'habitatges plurifamiliar a Sant Pere de Ribes

Dr. Puig 9-11 amb carrer d'Eduard Maristany 13-15
Sant Pere de Ribes (Espanya)

Finalista FAD Arquitectura 2021

Finalistes

Valoració del jurat:

“Una rigorosa inserció resol amb precisió una cantonada urbana i calibra l’escala de l’edifici; la reinterpretació d’elements tipològics locals —els porxos—, ofereix un vocabulari compositiu serè que dialoga amb sobrietat amb l’entorn, mentre que la utilització de sistemes constructius tradicionals articula les tipologies dels habitatges i treballa en continuïtat amb una realitat material. El jurat ha valorat de quina manera aquest conjunt d’operacions permet que el projecte trobi, brillantment i amb senzillesa, una «sofisticada naturalitat» capaç de trobar el just to en el context i el paisatge arquitectònic d’un petit poble mediterrani.”

Autoria:

Claudi Aguiló Aran, Albert Domingó Ollé

Enginyeria:

Albert Brufau Safont (Brufau-Cusó Arq.)

Arquitectura tècnica:

Jaume Pastor Costa (Eletresjota)

Empresa promotora / propietat:

Inmo. Promoribes S.L

Empresa contractista:

Beta Conkret S.A

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Javier Gavín Balda, Jordi Velàzquez Sellés

Premiats

Finalistes

Seleccionats

Menció del Jurat