il·luminació nadal grand hotel central

via laietana 30
barcelona (barcelona)

Finalista FAD Intervencions Efímeres 2012

Finalistes

Valoració del jurat:

"Quaranta-cinc simples bombetes en quaranta-cinc finestres d’un edifici generen la màgia d’un
llenguatge visual de cal·ligrafies, dibuixos i coreografies al ritme senzill d’encendre’s i apagarse.
Tot plegat,plenament integrat en el paisatge urbà."

Autoria:

Maria Güell Ordis

Empresa promotora / propietat:

unico hotels

Fotografia:

adrian pedrazas

Col·laboració:

anaïs bartomeu, maria josep moliner

Premiats

Finalistes

Seleccionats