14 HABITATGES HPO, EQUIPAMENT MUNICIPAL I REHABILITACIÓ DE LA CASA ANOMENADA "CAN BISA"

C/ Montserrat, 12-14
Vilassar de Mar (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2012

Seleccionats

Autoria:

Enric Batlle i Durany, Joan Roig i Duran

Arquitectura tècnica:

Diana Calicó i Soler

Enginyeria:

Albert Colomer (SJ12 Enginyers)

Empresa promotora / propietat:

VPMU ( Vilassar Societat Municipal Promocions Urbanes)

Empresa contractista:

EMCOFA

Fotografia:

Andrés Flajszer

Col·laboració:

Eva Polio, Diana Calico i Soler

Premiats

Finalistes

Seleccionats