Apartament Gran de Gràcia

carrer Gran de Gràcia 56, entlo 1a
Barcelona (barcelona)

Seleccionat FAD Interiorisme 2012

Seleccionats

Autoria:

pere buil castells, toni riba galí

Empresa promotora / propietat:

privat

Empresa contractista:

Fórneas-Guida s.l.

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Arnau Boronat, Ana Silva, Carolina Silva

Premiats

Finalistes

Seleccionats