COMPLEX LA PALLARESA

AV. LA PALLARESA, AV. FRANCESC MACIÀ
SANTA COLOMA GRAMENET (barcelona)

Finalista FAD Arquitectura 2012

Finalistes

Valoració del jurat:

"Una aposta decidida per la densitat en altura i la conseqüent creació d’espais lliures públics
que genera una nova centralitat en un territori fronterer entre el que és compacte i el que és
discontinu. El gest comú dels tres grans sortints i la geometria exacta i precisa de les seves
façanes li confereixen una imatge forta i unitària que el converteixen en una nova fita
simbòlica."

Autoria:

ROBERT TERRADAS MUNTAÑOLA, ESTEVE TERRADAS MUNTAÑOLA, EDUARDO SOUTO DE MOURA

Arquitectura tècnica:

JOSEP Mª SALARICH

Enginyeria:

MC2 (Julio Martínez Calzón) d'Estructures i AJ Ingenieria d'Instal·lacions.

Empresa promotora / propietat:

C.C.G. (Centro Comercial Gramanet)

Empresa contractista:

GALASA

Fotografia:

PEDRO PEGENAUTE

Col·laboració:

DANIEL DE CASTRO, FEDERICO ACETTI, CATARINA PRATA, GABRIEL MESQUIDA MAS

Premiats

Finalistes

Seleccionats