CRAM, FUNDACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D´ANIMALS MARINS.

Passeig de la Platja 28-30.
El Prat de Llobregat (barcelona)

Seleccionat FAD Arquitectura 2012

Seleccionats

Autoria:

Jordi Hidalgo, Daniela Hartmann

Arquitectura tècnica:

TYPSA, Juan Matias Soriano, arquitecto técnico.

Enginyeria:

Arquitècnics, Josep Maria Plà Saura, ingeniero.

Empresa promotora / propietat:

Ministerio de Fomento, Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, Ajuntament del Prat de Llobregat, AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.

Empresa contractista:

Excover SA.

Fotografia:

Filippo Polli

Col·laboració:

Rafel Serra Torrent, Ana Roque

Premiats

Finalistes

Seleccionats