Video

Adeqüació paisatgística del recinte emmurallat i la capella del Castell de Jorba

Carrer del Castell
Jorba (Espanya)

FAD Town and Landscape Finalist 2021
Comment Award Town and Landscape 2021

Finalists

Authors:

Carles Enrich Giménez

Developer / Owner:

Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (Diputació de Barcelona) / Ajuntament de Jorba

Contractor:

Rècop

Photographer:

Adrià Goula

Contributors:

Adriana Campmany Serna, César Jiménez Cerrada

Winners

Finalists

Shortlist