Sponsors

Supported by

 • Ajuntament de Barcelona
 • Generalitat de Catalunya
 • Incasol

Protectors

 • Co·legi d'aparelladors
 • Instituto Camoes
 • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya
 • Gira
 • Hager
 • Urcotex

Collaborators

 • Gancedo
 • Hercal
 • Minim
 • Urbidermis

Film Partners

 • Nihao Films

Media Partner

 • On