Video

Posada en valor del conjunt de l'Illa de la Pietat a la ciutat de Vic. 2017 - 2020

Plaza de la Pietat, carrer Cardona i carrer Sant Sadurní
Vic (Espanya)

FAD Town and Landscape Finalist 2021

Finalists

Authors:

Toni Gironès Saderra

Technician:

Aquilué-Serrat Arquitectes

Building Engineer:

Jordi Auguet i Jordi Llobet

Developer / Owner:

Ajuntament de Vic

Contractor:

Constructora d'Aro

Photographer:

Fernando Alda

Contributors:

Meritxell Vila, Ramón i Sergi Cestero, Marta Salvans, Alfons i Eusebi Panadès

Winners

Finalists

Shortlist