Video

Life Reusing Posidonia/ 14 habitatges de protecció pública a Sant Ferran, Formentera

Carrer Sant Jaume 14
Sant Ferran, Formentera (illes balears)

Premi FAD Arquitectura 2018
Premi d'opinió Arquitectura 2018

Premiats

Valoració del jurat:

"El projecte planteja un model d’habitatge social d’una gran qualitat arquitectònica, que aprofita els recursos del seu entorn més immediat per plantejar solucions constructives. Aquests habitatges, una promoció de l’Administració pública balear, suposen un exemple de bona pràctica arquitectònica que incorpora criteris de sostenibilitat d’una manera natural per millorar l’habitabilitat dels espais i la vida dels seus habitants."

Autoria:

Carles Oliver Barceló, Antonio Martín Procopio, Joaquín Moyá Costa, Alfonso Reina Ferragut, Maria Antònia Garcías Roig

Arquitectura tècnica:

Jose Luís Velilla Lon

Enginyeria:

Estudis d'Enginyeria de les Illes

Empresa promotora / propietat:

Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)

Empresa contractista:

Ferrovial Agroman

Fotografia:

José Hevia

Col·laboració:

Alberto Rubido Piñón, Joaquín Torrebella Nadal, Sandra Villamarín Rodríguez, Joana Aina Reus Perelló, Maria Antònia Simó Ferrer, Miguel Rodríguez Nevado, Albert Sagrera Cusco, Fabián López Plazas, Joan Muñoz Gomila, Cristian Carmona Gómez, Bartomeu Alorda Ladaria

Premiats

Finalistes

Seleccionats