Video

Casa 1413

c/ Notaria 6
Ullastret (girona)

Finalista FAD Arquitectura 2018

Finalistes

Valoració del jurat:

"La casa s’adapta a l’entorn —entre el nucli medieval d’un poble empordanès i el seu perímetre d’horts envoltats de murs de pedra— organitzant tot el programa longitudinalment respecte als límits del solar. El resultat està format per un delicat mur de pedra i calç d’una planta d’alçada, pràcticament cec cap al carrer, i una façana oberta i pautada que envolta el jardí interior de la parcel·la per dos dels seus costats, i que manté un cert aire d’hort agrícola La casa és fidel a la seva condició de segona residència, tot conformant-se amb espais discontinus que incorporen l’exterior d’una manera desacomplexada i que, a més, resolen els desnivells del solar amb intel·ligència."

Autoria:

David Lorente Ibáñez, Josep Ricart Ulldemolins, Xavier Ros Majó, Roger Tudó Galí

Arquitectura tècnica:

Antoni Quer Serrat

Empresa promotora / propietat:

Privat

Empresa contractista:

Burgos Gasull, SL

Fotografia:

Adrià Goula

Col·laboració:

Montse Fornés Guàrdia, Maya Torres Duelo

Premiats

Finalistes

Seleccionats